top of page

שקיפות עורפית 

שקיפות עורפית מתבצעת בין השבועות 11 – 13/6 להיריון, ומטרתה הראשונית היא להעריך את הסיכון לתסמונת דאון. רגישות הבדיקה עולה כאשר משלבים אותה עם הסקרים הביוכימיים (PAPP-A, HCG, חלבון עוברי, Estriol ואינהיבין A). בשקיפות עורפית מעל 3 מ"מ או בסיכון של 1:380 ומעלה , יש להפנות לייעוץ גנטי ולהשלים סקירת מערכות ואקו לב עובר.

bottom of page